Usuari: 
Pass:    
  
  Principal
Actualizado: 22/05/2015
Aula Virtual EOI

Biblioteca EOI
Anglés a distància
That's English

EOI Castelló Blogs
Bienvenidos a l'Escola Oficial d'Idiomes de Castelló
­­ ­­­­­­­ ­­ ­ ­­ ­­ ­­­ ­­ ­­ ­ ­ ­­ ­­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­

­­­­­

­ ­

­­
­
­
­­EOICS_PUC2014C3­­

EOICS_noualumne2014

EOICS_Preins2014a

­EOICSInfoMatr2014JUL­  ­­EOICS_NomEquival2014 

­ ­­
­ ­
­

Horario de Secret­aría: ­  De 9 a 14 hrs. / De 16 a 20 hrs.


 

­

­ ­

- Para la versión más actualizada consultad por favor la versión de la web en valenciano. Estamos trabajando para mantener ambas versiones actualizadas. Entretanto disculpad las molestias.­

­ ­ ­ ­

­
Llibres de Text
­­
­­
­­
- ­Llibres de text 2014/15­:­­­ Publicats

                                     
­
Xarrades IVAJ

- Cursos i tallers d'idiomes / Treballar a Europa, i més programes
­
Clica ací:­­­
­­TreballUE­
                                     
­
Moodle Aula Virtual
­Si el teu prof­essor utilitza un Aula Virtual en Moodle ací trobarás les instruccions per a activar el teu compte i entrar en el sistema .

Ací tens l'accés directe a la nostra plataforma Moodle:

­ ­EOIMoodle­­

                                     


­
TRIP TO CORK
­                                      
­
Per què portugués?

­Hi ha moltes raons per aprendre portugués a l'EOI!

Clica per saber-ne algunes:

­Aprendre Portugués­­ ­

­
­portug1small­­­­­
                                     
­
Freundschaft
­Freundschaft­­­­­


La fundación­ hispano-alemana “Freundschaft” colabora junto con el departamento de alemán con la Escuela Oficial de Idiomas de Castellón para promover actividades que tienen como objetivo la divulgación de la cultura y la lengua alemana.­­­­
­
                                     


Últimes notícies


Profesores ausentes hoy
Viernes, 22 de Mayo
Alvarez, Antonio
Maestro, Patricia
  
Profesores ausentes mañana
No hay faltas previstas para mañana
  
PROVES DEPARTAMENT
­ ­­- Calendari proves 2015

Pots fer la Prova de Departament del teu­ idio­ma si:

- estàs en 1er curs­ de nivell bàsic, intermedi, o avançat, i

- has suspés una o més destreses 

o també:­­ - s­i has perdut l'escol­aritat al llarg del curs­

­EOIset09­

                                     

TRADUCTOR
                                     

CONSULTA NOTES 2014
- Les notes de les Proves de Certific­ació 2014 són encara provisionals. Les notes definitives apareixeran després de tancada la revisió. Si el departament de la vostra prova encara no ha publicat les notes provisionals, consta­rà "n­o apte" o "penden­t qualificació­".­­

- Les notes del curs acadèmic (només per a alumnes oficials del curs 2013/14) són ja notes definitives.

NIF:­­­­

Expedient: ­­­­­

­

Introduïu el vostre NIF (DNI/NIE) amb la ­lletra en majúscula. 

- Recordeu que heu d'imprimir la papereta de notes per a matricular-vos.
­                                      

NÚMERO D'EXPEDIENT
Introduïu el vostre  NIF (DNI/NIE) per a obtenir el vostre nº d'expedient.
­