Usuari: 
Pass:    
  
Actualitzat: 19/12/2014
Aula Virtual EOI

Biblioteca EOI
Anglés a distància
That's English

EOI Castelló Blogs
Proves de Certificació 2014 > Alumnes Oficials

 Novetat 2014!

ALUMNAT OFICIAL QUE S'HA INSCRIURE

 ­ Tot l'alumnat oficial presencial del curs 2013/2014 matriculat en: el 2n curs del nivell bàsic o del nivell intermedi o del nivell avançat, o dels nivells nivells C1 i C2 d'anglés, i l' alumnat de segon d'avançat d'anglés a distància, que vulga fer la Prova de Certificació corresponent al nivell en què està matriculat, s'haurà d'inscriure obligatòriament ONLINE  per fer l'examen del 17 fins el 28 de febrer, 15.00h .

L'alumnat matriculat de That's English! el curs 2013/2014 que aprove els mòduls 4 (del segon del bàsic) o el mòdul 9 (segon d'intermedi), haurà d'inscriure's obligatòriament ONLINE per fer la Prova de Certificació corresponent del 19 fins el 21 de maig, 15.00h No s'ha de pagar cap taxa. 

WEB D'INSCRIPCIÓ PER A ALUMNAT THAT'S ENGLISH - Activada  del 19 al 21 de maig fins les 15 hrs.

L'alumnat oficial dels cursos esmentats abans no ha de pagar cap taxa.


ALUMNAT DEL THAT'S ENGLISH

L'alumnat matriculat el curs 2013/2014 que aprove els mòduls 4 (del segon del bàsic) o el mòdul 9 (segon d'intermedi), haurà d'inscriure's obligatòriament ONLINE per fer la Prova de Certificació corresponent del 19 fins el 21 de maig, 15.00h No s'ha de pagar cap taxa. 

WEB D'INSCRIPCIÓ PER A ALUMNAT THAT'S ENGLISH - Activada  del 19 al 21 de maig fins les 15 hrs.

 

ALUMNAT OFICIAL QUE RENÚNCIA

- Situació 1:   alumnat oficial matriculat en el 2n curs de qualsevol nivell (bàsic, intermedi o avançat) i també C1  que vulga examinar-se -en un mateix idioma- d'una prova de certificació d'un nivell diferent i superior al qual està cursant (independentment de que s'examine del nivell que li correspon).

- Situació 2:   alumne oficial matriculat en el 1r curs de qualsevol nivell (bàsic, intermedi o avançat) que vulga fer - en l'idioma que està cursant- una Prova de Certificació del nivell corresponent o d'un nivell superior. Aquest alumnat, en cas de no aprovar la Certificació, podrà fer la prova extraordinària del curs primer en què estava matriculat.

En ambdós casos, l'alumne haurà de renunciar com alumne oficial i

Si el curs vinent volguera matricular-se com alumne oficial en el mateix idioma, no haurà de fer preinscripció.


LLISTATPROVISIONALS I DEFINITIUS

Llistats provisionals:  del 10 fins al 21 de març. Si hi ha cap errada, podeu comunicar-ho a la Secretaria de l'EOI fins la data que anunciarem o envieu un correu a info@eoicastello.es  (assumpte: Llistat provisional PUC).

Llistats definitius: a partir de l'1 d'abril.

 

PREPARACIÓ PER L'EXAMEN

Per consultar els continguts i models d'exàmens us recomanem que llegiu aquesta informació (cliqueu ací).

 CALENDARI DE PROVES

Recordeu que la part escrita i la part oral es fan en dies diferents. A partir d'abril es publicarà el calendari de les proves orals que en alguns idiomes podran ser abans de l'escrit. Cliqueu ací.

 INFORMACIÓ IMPORTANT

Ací podeu consultar informació sobre: normativa interna d'exàmens, publicació de notes, revisions i reclamacions.