Usuari: 
Pass:    
  
  Principal
Actualitzat: 28/08/2014
Aula Virtual EOI

Biblioteca EOI
Anglés a distància
That's English

EOI Castelló Blogs
Benvinguts a l'Escola Oficial d'Idiomes de Castelló
­ ­­ ­ ­­­­­­­ ­­ ­ ­­ ­­ ­­­ ­­ ­­ ­ ­ ­­ ­­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­

­­­­­

­ ­


­
­­­­­

EOICS_noualumne2014

­

EOICS_Preins2014b

EOICS_ProfsJUL2014c

­EOICSInfoMatr2014JUL­  ­­EOICS_NomEquival2014 

­ ­­
­

­
­­­ EOICSInfoCertif20143­­
­

H­orari de Secret­aria: ­  Tancada en Agost - Horari SETEMBRE = De 9:00 a 14:00 hrs.    

    
­ ­ ­ ­ ­

­
NOTES CERTIFICACIÓ
­
Moodle Aula Virtual
­Si el teu prof­essor utilitza un Aula Virtual en Moodle ací trobarás les instruccions per a activar el teu compte i entrar en el sistema .

Ací tens l'accés directe a la nostra plataforma Moodle:

­ ­EOIMoodle­­

                                     
­
Treball a Europa

­TreballUE­­­­

­­­­


                                     


­
VIATGE A SEVILLA
­                                      
­
Llibres de Text
­­
­­
­­
- ­Llibres de text 2013/14:­­­ Publicats

­                                      
­
TRIP TO ENGLAND
­                                      


Últimes notícies


TRADUCTOR
                                     

CONSULTA NOTES 2014
- Les notes de les Proves de Certific­ació 2014 són encara provisionals. Les notes definitives apareixeran després de tancada la revisió. Si el departament de la vostra prova encara no ha publicat les notes provisionals, consta­rà "n­o apte" o "penden­t qualificació­".­­

- Les notes del curs acadèmic (només per a alumnes oficials del curs 2013/14) són ja notes definitives.

NIF:­­­­

Expedient: ­­­­­

­

Introduïu el vostre NIF (DNI/NIE) amb la ­lletra en majúscula. 

- Recordeu que heu d'imprimir la papereta de notes per a matricular-vos.
­                                      

NÚMERO D'EXPEDIENT
Introduïu el vostre  NIF (DNI/NIE) per a obtenir el vostre nº d'expedient.
­